Dante møter familiemedlemmer

Dante og Kvitsymras Davvi (Heikki) 27.08.2016

27.08.2016

27.08.2016

27.08.2016

27.08.2016

27.08.2016

27.08.2016

27.08.2016

27.08.2016

Dante og Tinttaraisen Virveliisa "Liisa" (Dante's mamma) 03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

Dante, NJARGA LOTKA (Dante's pappa) og ŠUVON VIROŠGIELLASA VIRKO 05.09.2016

05.09.2016

05.09.2016

05.09.2016

05.09.2016